logo
امسال ۵فوریه #روز_جهانی_با_صدای_بلند_خواندن است. هدف از این روز تشویق به کتابخوانی با صدای بلند است تا داستان، شعر و مطالب خواندنی را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
تاریخ انتشار: 10 فوریه ماه 20 

امسال ۵فوریه #روز_جهانی_با_صدای_بلند_خواندن است. هدف از این روز تشویق به کتابخوانی با صدای بلند است تا داستان، شعر و مطالب خواندنی را با دیگران به اشتراک بگذاریم.

photo_2020-02-10_11-17-36