logo
سه درصد ایرانیان و ۳۰ درصد بیماران بستری‌شده دچار سوء‌تغذیه هستند
تاریخ انتشار: 10 فوریه ماه 20 

سه درصد ایرانیان و ۳۰ درصد بیماران بستری‌شده دچار سوء‌تغذیه هستند . عبدالرضا نوروزی، دبیر علمی همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران، اعلام کرد که سه درصد از جمعیت ایران و حدودا ۳۰ درصد بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌های کشور مبتلا به سوءتغذیه متوسط یا شدید هستند. . او دلیل این موضوع را مشکل تغذیه‌ای در بیمارستان‌های کشور، سوءتغذیه و عدم کفایت تغذیه‌ای دانست و راه حل آن را ارائه خدمات تغذیه‌ای، آماده‌سازی رهنمودی بالینی-درمانی و به‌کارگیری آخرین فناوری‌های دارویی و غذایی در این زمینه ذکر کرد. . – هر چند روز یک بار همایش‌هایی از این دست در کشور برگزار می‌شود که نتایج آن را بیش و پیش از هر کس خود مردم ایران حس کرده‌اند. مسئله این‌جاست که تا زمانی که سرمایه ایرانیان در عراق و سوریه و لبنان و … خرج می‌شود، بهبود وضعیت شهروندان اولویت ندارد.

photo_2020-02-10_11-08-49