logo
سرگردانی «لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان» بین مجلس و شورای نگهبان
تاریخ انتشار: 5 فوریه ماه 20 

سرگردانی «لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان» بین مجلس و شورای نگهبان

🔸لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که روز ۱ دی برای تامین نظر شورای نگهبان در مجلس اصلاح شده بود، باز هم مورد تأیید این شورا قرار نگرفت.

🔸شورای نگهبان پس از بررسی این لایحه اعلام کرد: «علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا نسبت به ماده ۱۷ مصوبه، کماکان به قوت خود باقی است.»

🔸این سومین بار است که این لایحه‌ی پر حاشیه، از شورای نگهبان به مجلس اعاده می‌شود.