logo
🌿بحران اقلیمی خشونت علیه زنان را افزایش می‌دهد.
تاریخ انتشار: 5 فوریه ماه 20 

🌿بحران اقلیمی خشونت علیه زنان را افزایش می‌دهد.

🔸بنا بر یافته‌های یک پژوهش جدید، تلاش‌ها برای چیره شدن بر بحران‌های اقلیمی به خاطر عدم توجه به نابرابری‌های جنسیتی با شکست مواجه شده است. بر اساس این پژوهش، بحران جهانی محیط‌ زیست به افزایش خشونت علیه زنان و دختران منجر می‌شود و از طرف دیگر، استثمار جنسیتی امکان چیره شدن بر بحران اقلیمی را کاهش می‌دهد.

🔸تلاش‌ها برای کاهش فرسودگی محیط زیست و انطباق با شرایط جدید اقلیم به طور خاص در کشورهای فقیرتر همچنان با شکست مواجه می‌شود و منابع همچنان به هدر می‌روند، زیرا تصمیم‌گیران به نابرابری جنسیتی و تاثیر بحران محیط زیست بر زنان و دختران توجهی نمی‌کنند.

🔸کنشگران محیط زیست از دولت‌ها و نهادها خواسته اند که به این موضوع توجه کنند: نقش و تاثیر زنان و دختران باید در قلب هر استراتژی موثری در خصوص اقلیم و زیست‌بوم قرار بگیرد.

🔸به گزارش روزنامه «گاردین»، اتحادیه بین‌المللی برای حفظ طبیعت (IUCN) یکی از گسترده‌ترین و جامعه‌ترین مطالعات را در این خصوص انجام داده و در طول دو سال از بیش از هزار منبع مختلف در این پژوهش بهره برده است.کیت اورن یکی از نویسندگان گزارشی که چهارشنبه گذشته منتشر شد، گفته است: «ما به این نتیجه رسیدیم که افزایش فرسودگی و فشار بر اکوسیستم‌ها به کمبود منابع و فشار بر مردم منجر می‌شود و شواهد روشن و کافی نشان می‌دهد که هر جا فشارهای محیط زیستی افزایش می‌یابد، خشونت جنسیتی نیز افزایش می‌یابد.»

🔸خشونت جنسیتی شامل خشونت خانگی، تعرض جنسی و تجاوز، بردگی جنسی، ازدواج اجباری، و کودک‌همسری و همچنین سایر انواع استثمار علیه زنان می‌شود. گزارش اخیر دریافت که قاچاق انسان در مناطقی که محیط‌زیست تحت فشار است افزایش یافته است، و بین خشونت جنسیتی و جنایت‌های محیط‌زیستی همچون نابودی حیات وحش و استخراج غیرقانونی منابع ارتباط وجود دارد.اورن گفت: «خشونت جنسیتی یکی از گسترده‌ترین موانعی است که در برابر کار محافظت اقلیمی قرار دارد و با این حال کمتر از همه درباره آن صحبت شده. باید پرده‌ها را کنار بزنیم و توجه همه‌جانبه به آن نشان دهیم.»

🔸گرمایش زمین موجب فشار بر منابع شده و قحطی و سیل و طوفان و خشکسالی به همراه دارد. در بیشتر مناطق دنیا زنان وضعیت بدتری دارند و از حقوق قانونی و حق زمین کمتر بهره می‌برند، و بنابراین بیشتر در معرض استثمار هستند. وقتی بحران اقلیمی بیشتر می‌شود، آنها اولین کسانی هستند که ضربه می‌خورند. برای مثال در برخی جوامع، زنان جوان در سن هر چه کمتر به ازدواج درمی‌آیند تا خانواده فشار کمتری احساس کند.

🔸 اینطور تصور می‌شود که در پی افزایش فجایع طبیعی، در سطح جهان حدود ۱۲ میلیون دختر جوان دیگر به ازدواج درآمده اند. همچنین فجایع مربوط به آب و هوا به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی بردگی جنسی زنان منجر شده است.زنان و دختران همچنین وظایفی همچون استخراج آب یا پیدا کردن هیزم دارند، که با کاهش منابع طبیعی خطرات خشونت علیه آنها افزایش می‌یابد.