imbages
کاهش 160 میلیون نفر از جمعیت کودکان کار در جهان
تاریخ انتشار: 18 آوریل ماه 14 

                     176098_961

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل محو کردن کار کودک در کشور را نیازمند عزم ملی دانست و گفت:در سال ۲۰۱۰ تعداد کودکان کار در جهان ۱۶۰ میلیون نفر کاهش یافته است. به گزارش تسنیمبه نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, محمد تقی حسینی در نشست شورای ساماندهی کودکان کار که با حضور اعضای این شورا از جمله نمایندگانی از شهرداری، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه برگزار شد، افزود: موضوع کار کودک موضوعی چند وجهی است که متاثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.

وی با بیان این که، بسیاری از کشورهای توسعه یافته با موضوع کار کودک مواجه هستند و این خاص ایران نیست گفت: در سال 2000 میلادی تعداد کودکان کار در جهان 186 میلیون نفر بود که با فعالیت‌هایی که در جهت محو فقر در جهان از سوی برنامه های سازمان ملل اجرا شد، تعداد آنها در سال 2010 میلادی به 160 میلیون کودک کاهش یافت. وی بیان داشت: بر اساس آمارهای منتشره هم اکنون 85 میلیون کودک در جهان در کارهای بسیار سخت فعالیت می کنند. قائم مقام امور بین الملل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مقاوله نامه 182 گفت: ایران به مقاوله نامه یاد شده پیوسته است و تلاشهای زیادی هم در زمینه محو کار کودک انجام می دهد که می تواند تجارب خود را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد. وی با بیان این که، هم اکنون مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری فعال است افزود: همچنین نهاد دیگری در خصوص محو کار کودک در وزارت کشور فعالیت می کند و دومین نشست شورای ساماندهی که امروز در وزارت کار برگزار شده حاکی از آن است که نهادهای مختلفی در این زمینه فعالیت دارند. وی در پایان گفت: هم اکنون نیاز به تمرکز در عملکرد برای محو کار کودک داریم و عملکردها نباید تکراری باشد، به گونه ای که این کارها هم پوشانی نداشته باشد.