imbages
کاهش ۱۶۰ میلیون نفر از جمعیت کودکان کار در جهان
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ماه ۹۳ 

                     176098_961

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل محو کردن کار کودک در کشور را نیازمند عزم ملی دانست و گفت:در سال ۲۰۱۰ تعداد کودکان کار در جهان ۱۶۰ میلیون نفر کاهش یافته است. به گزارش تسنیمبه نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, محمد تقی حسینی در نشست شورای ساماندهی کودکان کار که با حضور اعضای این شورا از جمله نمایندگانی از شهرداری، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه برگزار شد، افزود: موضوع کار کودک موضوعی چند وجهی است که متاثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.

وی با بیان این که، بسیاری از کشورهای توسعه یافته با موضوع کار کودک مواجه هستند و این خاص ایران نیست گفت: در سال ۲۰۰۰ میلادی تعداد کودکان کار در جهان ۱۸۶ میلیون نفر بود که با فعالیت‌هایی که در جهت محو فقر در جهان از سوی برنامه های سازمان ملل اجرا شد، تعداد آنها در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۱۶۰ میلیون کودک کاهش یافت. وی بیان داشت: بر اساس آمارهای منتشره هم اکنون ۸۵ میلیون کودک در جهان در کارهای بسیار سخت فعالیت می کنند. قائم مقام امور بین الملل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مقاوله نامه ۱۸۲ گفت: ایران به مقاوله نامه یاد شده پیوسته است و تلاشهای زیادی هم در زمینه محو کار کودک انجام می دهد که می تواند تجارب خود را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد. وی با بیان این که، هم اکنون مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری فعال است افزود: همچنین نهاد دیگری در خصوص محو کار کودک در وزارت کشور فعالیت می کند و دومین نشست شورای ساماندهی که امروز در وزارت کار برگزار شده حاکی از آن است که نهادهای مختلفی در این زمینه فعالیت دارند. وی در پایان گفت: هم اکنون نیاز به تمرکز در عملکرد برای محو کار کودک داریم و عملکردها نباید تکراری باشد، به گونه ای که این کارها هم پوشانی نداشته باشد.