logo
چطور تاب آوری خود را افزایش دهیم؟
تاریخ انتشار: 1 فوریه ماه 20 

چطور تاب آوری خود را افزایش دهیم؟

با روش‌های مختلفی می‌توانیم تاب‌آوری خود را بهتر کنیم. رویکردی که برای یک فرد مناسب است ممکن است برای دیگری موثر نباشد. برای تاب‌آوری بیشتر در موقعیت‌های استرس زا: . – روابط خود را گسترش دهید. کمک و حمایت اطرافیان را بپذیرید و به دیگران نیز کمک کنید. کمک گرفتن و کمک کردن و تعلق به گروه های اجتماعی تاب‌آوری را بیشتر می‌کند. . – بحران ها و مشکلات را غیرقابل‌حل فرض نکنید. گاهی با نگاه متفاوت به یک مشکل می توان راه‌حل‌های بهتری برایش پیدا کرد. گاهی نیز خارج شدن از زمان حال و نگاه کردن به مشکل از زمانی در آینده کمک می کند اوضاع کمی بهتر شود. . – تغییر را به عنوان جزیی اجتناب‌ناپذیر از زندگی بپذیرید. همه چیز تحت کنترل شما نیست. . – اهداف واقع‌بینانه داشته باشید و هر روز قدم کوچکی در راه هدف خود بردارید. . – از تجربه های قبلی خود برای حل مشکلات و کنار آمدن با استرس استفاده کنید. . – توانایی‌ها و نقطه ضعف‌های خود را بشناسید و اعتماد‌به نفس خود را تقویت کنید. . – روش‌های خود‌مراقبتی را به ویژه در بحران ها به کار ببرید.

  photo_2020-02-01_13-21-44