logo
کار کودکان مصداق بردگی است
تاریخ انتشار: 15 ژانویه ماه 20 

کار کودکان مصداق بردگی است

🔻با خواندن این تیتر حتما با خود فکر می‌کنید که بردگی سال‌هاست به پایان رسیده و دیگر در هیچ کشوری نه به‌طور قانونی و نه به‌طور غیرقانونی اجرا نمی‌شود. پس بهتر است برای دفاع از حقوق کودکان کار دروغ نبافته و به واقعیت اتکا کنیم. اگر اینگونه اندیشیده‌اید، باید بدانید که سخت در اشتباهید. چرا که بر اساس اسناد و قوانین بین‌المللی کار کودکان مصداق کامل بردگی و کودک کار به مانند یک برده است.

🔻برای فهم بهتر این مساله بهتر است بدانیم که بر اساس تعریفی که کنوانسیون بردگی مصوب جامعه ملل سال ۱۹۲۶ تصویب کرده، بردگی وضعیت هر فردی است که بعضی یا همه حقوق مالکانه بر او اعمال می‌شود. به این معنی که فرد برده، هیچ اختیاری از خود برای تصمیم‌گیری در مورد زندگی، شغل، و درآمد خود و حتی چگونگی گذراندن وقت خود را ندارد.

🔻 دقیقا مانند کودکان کار که به اجبار ناگزیر می‌شوند به جای رفتن به مدرسه و تحصیل کار کنند، آن هم در شرایطی که در بیشتر موارد حتی حق گرفتن دستمزد خود را نیز ندارند و این دستمزد به والدین یا سرپرست آنها داده می‌شود.

  photo_2020-01-15_10-33-26   photo_2020-01-15_10-32-56   photo_2020-01-15_10-33-38   photo_2020-01-15_10-33-44   photo_2020-01-15_10-33-51   photo_2020-01-15_10-33-56