logo
استقبال از گفت وگوهای مقامات رسمی و فعالان مدنی برای مواجهه صحیح با چالش های کشور
تاریخ انتشار: 5 ژانویه ماه 20 

استقبال از گفت وگوهای مقامات رسمی و فعالان مدنی برای مواجهه صحیح با چالش های کشور

در خبرها اعلام شد که پیرو سئوال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات وزارت کار، تعاون و رفاه در مورد کودکانی که برای امرار معاش خود یا خانواده با زباله ها سروکار دارند، وزیر رفاه نشستی را با حضور تلاشگران مختلف این حوزه اعم از دولتی و غیر دولتی در دفتر خود تشکیل داده و در یک گفتگوی چند جانبه زمینه همفکری و حصول اجماع نظر برای نحوه مواجهه با این پدیده و انجام بهتر وظائف دستگاههای تابعه خود را فراهم ساخته است. این مدل از گفتگوها در موضوعات متنوع مشکلات کشور باید تمرین شود تا هم مهارت گفتگو کردن و به هم پرخاش ننمودن یا به سرعت با هم قهر نکردن را بیاموزیم و هم با خرد جمعی و مشارکت جامعه در تصمیم سازیها ،تدابیر سنجیده و اجماعی برای حل مشکلات اتخاذ و با همبستگی اجرایی شود.

از یاد نبریم که صورت مسئله ها و چالشها روز به روز متنوع تر میشود و فرصت آزمون و خطا در مواجهه با آنها وجود ندارد.

photo_2020-01-05_19-43-08