logo
هیچ چیز نباید توجیه گر شکنجه تحت هر شرائط واوضاع واحوالی باشد»
تاریخ انتشار: 5 ژانویه ماه 20 

درنگ : سازمان غیر دولتی جهانی علیه شکنجه با شکل دهی پویش گسترده با این عنوان که « هیچ چیز نباید توجیه گر شکنجه تحت هر شرائط واوضاع واحوالی باشد» از همه مخاطبان خود در سراسر دنیا خواست برای به ثمر نشستن این پویش تلاش کنند.

شایان ذکر است که تشکل یاد شده وضعیت کشورهای مختلف در سراسر جهان را از منظر موضوع یاد شده به ویژه نحوه برخورد با فعالان حقوق بشر رصد کرده و مرتبا گزارش می کند. در سطح جهانی ، کشورهایی که هنوز به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشده اند و خود را به رعایت آن متعهد نمی دانند به طور خاص مورد توجه این گونه نهادها قرار می گیرند.

photo_2020-01-05_19-20-18