logo
زنان بی خانمان شب‌ها کجا می‌روند؟
تاریخ انتشار: 5 ژانویه ماه 20 

زنان بی خانمان شب‌ها کجا می‌روند؟

🔹ازدواج اجباری تجربه‌ای است که اکثریت آن‌ها به آن اشاره کرده اند. پارک‌ها، دره‌ها، خیابان‌ها، فضاهای بی دفاع شهری، مخروبه‌ها، ساختمان های نیمه کاره و نظایرآن‌ از مهم‌ترین مکان‌هایی است که زنان بی خانمان جهت اسکان خود انتخاب می‌کنند که در هر مرحله با توجه به شرایط حکم، بخشی از این مکان‌ها بیشتر ترجیح داده می‌شود.

photo_2020-01-05_19-16-32