logo
آمار طلاق در زنان ۱۳ و مردان ۱۵ ساله
تاریخ انتشار: 5 ژانویه ماه 20 

آمار طلاق در زنان ۱۳ و مردان ۱۵ ساله

🔹آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که در ۱۱ درصد ازدواجهای ثبت شده سن زنان بیشتر از مردان بوده است. 🔹بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ میانگین سن طلاق در کشور برای زنان و مردان به طور متوسط ۲.۱ سال افزایش یافته که در این میان استان کهگیلویه و بویراحمد با افزایش ۳.۱ سال در میانگین سن طلاق برای زنان و مردان، بیشترین میانگین سن طلاق را داشته است. همچنین در استان خراسان شمالی میانگین سن طلاق برای زنان با ۱.۵ سال افزایش از ۲۸.۲ در سال ۹۲ به ۲۹.۸ سال برای سال ۹۷ رسیده است.

photo_2020-01-05_19-03-25