logo
حقوق کودک و موفقیت های جهانی سال 2019
تاریخ انتشار: 30 دسامبر ماه 19 

حقوق کودک و موفقیت های جهانی سال 2019 :  سازمان دیده بان حقوق بشر در روزهای پایانی سال 2019 مروری بر ده مورد مهم موفقیت های حاصله برای حقوق کودک در سال سپری شده انجام داد: حذف مجازات بدنی در مورد کودکان در چند کشور، ممنوعیت ازدواج کودکان در برخی کشورها، توسعه تعداد کشورهای متعهد به رعایت ایمنی مدارس حتی در شرائط مخاصمات مسلحانه، منع قانونی تجارت برخی کشورها با جوامعی که کار اجباری کودک در آنها جریان دارد از جمله مصادیق مهم برشمرده در فهرست دهگانه این سازمان می باشد.

photo_2019-12-30_10-55-55