logo
دانش آموزان بمى هنوز در كانكس درس می‌خوانند
تاریخ انتشار: 30 دسامبر ماه 19 

دانش آموزان بمى هنوز در كانكس درس می‌خوانند

🔹 پس از گذشت ۱۶ سال از زلزله دلخراش بم و نابودی این شهر، هنوز برخی از مناطق بم از امکانات اولیه چون مدرسه محروم هستند و دانش آموزان بمی در کانکس درس می خوانند. 🔹حبیب‌الله نیکزادی نماینده شرق استان کرمان به «راوی» می‌گوید هنوز ۳۰ درصد بم در آوار مانده و دولت هزینه بازسازی را قطع کرده و به همین دلیل هنوز برخی مدارس در کانکس هستند.

برای دیدن فیلم کلیک کنید