logo
درد دل‌های دانش‌آموزان یک مدرسه روستایی در سراوان استان سیستان و بلوچستان: باران که می‌آید، از ترس ریزش سقف، مدرسه را تعطیل می‌کنند/ایسنا
تاریخ انتشار: 30 دسامبر ماه 19 

درد دل‌های دانش‌آموزان یک مدرسه روستایی در سراوان استان سیستان و بلوچستان: باران که می‌آید، از ترس ریزش سقف، مدرسه را تعطیل می‌کنند/ایسنا

برای دیدن فیلم کلیک کنید