logo
#آنفلوانزا و شما
تاریخ انتشار: 9 دسامبر ماه 19 

#آنفلوانزا و شما

با فرستادن این جزوه تصویری به گروه‌های غیرپزشکی، سهمی در ارتقای دانش جامعه داشته باشیم!

برای خواندن مطلب کلیک کنید