logo
بیانیه شبکه یاری کودکان کار در ارتباط با اعتراضات آبان ماه
تاریخ انتشار: 2 دسامبر ماه 19 

بیانیه شبکه یاری کودکان کار در ارتباط با اعتراضات آبان ماه

 در آخرین روزهای آبان ماه سال جاری با اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین، اعتراضات مردمی در بسیاری از شهرهای کشور به وقوع پیوست و با خشونت و سرکوب شدید روبرو شد.  شبکه یاری کودکان کار به عنوان بخشی از جامعه مدنی که با فقیرترین گروه‌های اجتماعی از نزدیک در ارتباط است و از آثار مخرب فقر در زندگی آن‌ها آگاه است، حق اعتراض را برای آنان در برابر تصمیمات نامدبرانه‌ای که زندگی را برای آنان دشوارتر می‌سازد به رسمیت می‌شناسد به ویژه که این حق در ماده ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در ماده ۵۴ منشور حقوق شهروندی آورده شده و در سایر قوانین بین‌المللی نیز که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران است، بر آن تاکید شده است.  در چنین شرایطی پاسخ به اعتراضات مردمی که در سخت‌ترین شرایط زندگی به سر می‌برند، با توجه به آسیب‌های زیان‌بار آن نه تنها به حل مشکلات موجود کمک نمی‌کند، بلکه سبب بی‌اعتمادی بین مردم و نهادهای دولتی، کاهش سرمایه اجتماعی و مشارکت‌های مردمی می‌گردد. تجربیات تاریخی نشان می‌دهد اعتراضاتی که ریشه در فقر و بی‌عدالتی دارد، نه قابل انکار است و نه با روش‌های خشونت آمیزه سرکوب می‌شود

 در اعتراضات آبان ماه، گروهی از معترضان بازداشت و مجروح شدند و یا جان خود را از دست دادند. در این اعتراضات تعدادی از نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز، همراه با خانواده‌ها یا به تنهایی شرکت داشتند که برخی دستگیر و بازداشت شدند و تعدادی نیز جان باختند.  متاسفانه تا کنون از طرف نهادهای دولتی مسئول، در ارتباط با دستگیر شدگان، مجروحان و جان‌باختگان آماری اعلان نشده است در حالی که آمارهای بالایی از طرف سازمان‌های مختلف ارائه گردیده است. این تاخیر در شفاف سازی سبب نگرانی مردم، به ویژه سازمان‌های غیردولتی بخصوص در ارتباط با نوجوانان گردیده است.  شبکه یاری کودکان کار با توجه به اهداف و وظایف خود، در ارتباط با وضعیت نامناسب نوجوانان بازداشتی، آسیب دیده و جان باخته و با تسلیت به خانواده‌های آنان، خواستار رسیدگی به وضعیت این نوجوانان است که برخی از آنان دانش‌آموز هستند.  بر اساس ماده ۳۷ پیمان نامه حقوق کودک “محرومیت کودکان زیر ۱۸ سال از آزادی” تا حد امکان منع شده است. در ماده ۳۸ این پیمان نامه نیز “مشارکت نوجوانان در درگیری‌های مسلحانه ” نفی و بر “حمایت و مراقبت از آنان در مخاصمات مسلحانه” تاکید شده است. با توجه به پذیرش پیمان‌نامه از طرف جمهوری اسلامی ایران، این انتظار وجود دارد که به اجرای آن نیز پای بند باشند.  شبکه یاری کودکان با تعهد بر حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر کودکان، از سازمان‌های دولتی مرتبط از جمله وزارت آموزش و پرورش، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول در خواست‌های زیر را ارائه می‌دهد: – رسیدگی فوری به وضعیت نوجوانان بازداشتی و مجروح به ویژه دانش‌آموزان با توجه به محرومیت آنان از تحصیل – اعلام آمار نوجوانان جان‌باخته و تحویل اجساد آنان به خانواده‌ها این‌ها حداقل انتظاراتی است که شبکه یاری کودکان کار به عنوان بخش کوچکی از جامعه مدنی در ارتباط با نوجوانان که ارزشمندترین سرمایه‌های انسانی جامعه هستند، اعلام می‌دارد.