logo
روز جهانی تحمل و مدارا
تاریخ انتشار: 30 نوامبر ماه 19 

روز جهانی تحمل و مدارا

✴️ مدارا از اصول بنیادین زندگی اجتماعی است، که به طور طبیعی باید ریشه آن را در احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی جستجو کرد. بر این مبنا هر فرهنگی ارزش احترام را دارد و هیچ باوری مستحق تنفر یا تمسخر دیگران نیست.

✳️ همچنین مدارا به معنای پذیرش این واقعیت است که همه انسانها، با تمامی اختلافات ظاهری، موقعیتی، زبانی، رفتاری و ارزشی، حق آن را دارند که در صلح زندگی کنند.

✴️ نامگذاری ۱۶ نوامبر مصادف با (۲۵ آبان ماه) به روز جهانی “تحمل و مدارا” به ابتکار یونسکو در سال ۱۹۹۶ مطرح شد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره ۵۱/۹۵ به آن رسمیت بخشید. تلاش برای ساختن جهانی به دور از جنگ و خشونت سازمان یافته، موضوعی است که در بخشی از مقدمه منشور سازمان ملل به روشنی مورد تصریح قرار گرفته است.

🔰 اهمیت این موضوع یونسکو را بر آن داشت تا:

🔸 برای ترویج بردباری و نفی خشونت، هر دو سال یک بار، جایزه ای جهانی به نام “مادانجیت سینگ” را به نهادها، سازمان ها و افرادی که اقدامات و دستاوردهای ویژه‌ای در ترویج برباری و صلح داشته‌ اند و توسعۀ بردباری را از طریق هنر، فرهنگ و آموزش گسترش می دهند، اعطاء ‌کند.

🔹 این جایزه به مناسبت یکصد و بیست‌ و پنجمین سالگرد تولد گاندی در سال 1996 از سوی یونسکو تأسیس شد که شامل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا است.

🔸 کاندیداهای این جایزه باید برای ترویج صلح و نفی خشونت، در یکی از زمینه های ذیل اقدامات مهم و تأثیرگذاری انجام داده باشند:

1️⃣ انجام و اجرای یک فعالیت آموزشی به طور مستقیم؛

2️⃣ همکاری در اقدامات و فعالیت هایی که به منظور ترویج صلح و نفی خشونت صورت می پذیرد؛

3️⃣ تولید مواد آموزشی و یا دیگر ابزار آموزشی در راستای تدوین و توسعه برنامه های ترویج کننده صلح.