logo
گفتگوی یک مسئول با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه پیرامون حمایت از گروه های آسیب پذیر و تقویت برنامه های ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی
تاریخ انتشار: 16 نوامبر ماه 19 

گفتگوی یک مسئول با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه پیرامون حمایت از گروه های آسیب پذیر و تقویت برنامه های ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی

در چارچوب جلسات گفت وگوی ماهیانه در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در قم برای پیگیری مطالبات عدالتخواهانه مردمی، شب گذشته مهمان این جلسه معاون امور فرهنگی اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دکتر حبیب الله مسعودی فرید و موضوع جلسه بررسی شرح وظائف قانونی و عملکردهای انجام شده در حیطه برخی گروههای آسیب پذیر تحت پوشش معاونت یاد شده سازمان بهزیستی بود.

در این نشست مروری بر وظائف قانونی مربوط به سازمان بهزیستی در حوزه کودکان و نوجوانان، توانمند سازی زنان و خانواده با تمرکز بر زنان سرپرست خاوار، امور افراد آسیب دیده اجتماعی و گروهای تحت حمایت بهزیستی و کارکرد اورژانس اجتماعی در سراسر کشور و نهایتا امور فرهنگی مورد پیگیری سازمان بهزیستی انجام شد و در هر مورد توسط مهمان جلسه با حوصله و به طور مفصل عملکردها، آمارهای ذیربط، چالش ها و دستاوردها تببین شد و انتظاراتی که دست اندرکاران ذیربط از مراکز دینی و فضلای حوزوی در قم دارند مطرح گردید. سپس هر یک از حاضران در جلسه نظرات خود را مطرح کردند و مواردی که مورد پرسش بود را با مهمان جلسه در میان گذاشتند و توضیحات ایشان را شنیدند. پیشنهادات جلسه در حوزه ساختارها، هم افزایی بین نهادهای مختلف ذیربط ، مشارکت مردمی از جمله ظرفیت های نهادهای مدنی، پژوهش های مورد نیاز، منابع اعتباری مورد نیاز، اصلاح مقررات، آموزش های مورد نیاز، نقش آفرینی خیرین، اجرای بهینه برخی برنامه های ملی در دست اقدام در حوزه آسیب های اجتماعی، مطالعات و تجربیات جهانی و نحوه بهره برداری صحیح از آنها قابل توجه بود که طبیعتا هر مورد باید از مجرای موثر خود مورد پیگیری قرار گیرد.

گزارش مفصل این جلسه برابر روال جاری در کمیسیون به زودی تدوین و برای پیگیری های لازم حاصل از این گفتگو مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است در کنار جلسات علمی پژوهشی مختلف، نشست های ماهیانه دفتر کمیسیون در قم با دعوت از مسئولان کشوری برای پیگیری مطالبات مردمی ، با این هدف طراحی و اجرا میشود که فعالان حوزوی به صورت مستقیم در موضوع شناسی چالش های مختلف امروز جامعه و لزوم کمک به حل آنها با استفاده از ظرفیت های دینی، مشارکت بیشتری پیدا کنند و متقابلا ، متولیان امور نیز در جمع نخبگان حوزه و دانشگاه پاسخگویی صریح و شفاف در مورد عملکردهای متنوع خود و پرسشهای مطروحه داشته باشند.