logo
کمبود سرانه های آموزشی در منطقه ۲۲ تهران
تاریخ انتشار: 11 نوامبر ماه 19 

کمبود سرانه های آموزشی در منطقه ۲۲ تهران

احمد مسجدجامعی، عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در قانون آموزش و پرورش، انبوه‌سازان موظف به تأمین سرانه آموزشی بودند، اما این قاعده در منطقه ۲۲ بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، رعایت نشده است به شکلی که از ۴۵ مورد سرانه آموزشی تنها پنج مورد احداث شده و ۴۰ مورد تأمین نشده است.

وی افزود: منطقه ۲۲ امروز گرفتار کمبود سرانه ‌های آموزشی شده است و این وضعیت ادامه پیدا کرده لذا شهرداری باید گزارشی از میزان تحقق تأمین سرانه ‌های آموزشی در این منطقه ارائه کند.

photo_2019-11-11_15-09-34