logo
نوشته‌ی کامران بارنجی، روزنامه نگار
تاریخ انتشار: 30 اکتبر ماه 19 

نوشته‌ی کامران بارنجی، روزنامه نگار 🔷می شود هزار داستان تلخ درباره #امیرعباس نوشت. پسر کوچولوی بامزه ای که با یک #کچلیک گفتن از خیلی ها دلبری کرد, سر از اینستاگرام درآورد و بعد به تلویزیون رفت و دوست دارانش زیاد شد. 🔹خانواده امیرعباس هم مثل صدها و هزاران پدر و مادر دیگر که فکر می کنند بچه مستعدی دارند وقتی فضا را آماده دیدند برایش در اینستاگرام صفحه ایجاد کردند و او تبدیل شد به دستگاه پول ساز خانواده! امیرعباس حالا به خاطر شما به خاطر پول و به خاطر خانواده اش #رپ هم می خواند. 🔹 او واقعی ترین نماد #کودک_کار_اینستاگرام است و معلوم نیست فردا از صندوقچه بی هنری اش کدام هنر نداشته را رو خواهد کرد. کودک آزاری و حقوق کودک تنها ازدواج دختر خردسال با یک پسر جوان نیست. اگر دلمان برای کودکان می سوزد آینده کودکان کار اینستاگرام را هم ببینیم. حداقل کاری که می توانیم بکنیم این است که اطرافیان مان را آگاه کنیم و بگوییم که هر لایک, کامنت و یا فالو چطور می تواند آینده این کودکان را با چالش مواجه کند. به آشناهایمان بگوییم تنها کسانی که از این صفحات و تبلیغات و پول هایش بهره می برند خانواده ها و افراد سودجویی هستند که خانواده های این کودکان را برای ایجاد صفحات هواداری تشویق می کنند.