logo
تداوم استفاده از بخاری ‌های نفتی در مدارس استان‌ اردبیل
تاریخ انتشار: 30 اکتبر ماه 19 

تداوم استفاده از بخاری ‌های نفتی در مدارس استان‌ اردبیل

سال تحصیلی جدید با وعده احمد ناصری، مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل مبنی بر جمع ‌آوری بخاری ‌های نفتی به دلیل سطح ایمنی پایین آغاز شد.

وی با بیان اینکه ۳۱۵ مدرسه با ۶۳۵ کلاس درس از بخاری نفتی استفاده می‌کنند اظهار داشت: جمع ‌آوری بخاری ‌های نفتی با جدیت دنبال می ‌شود.

و لی با وجود آغاز فصل سرما و گذشت بیش از یک ماه، همچنان از بخاری نفتی در برخی مدارس اردبیل استفاده می‌شود و وعده مدیرکل آموزش و پرورش استان بر روی کاغذهای اداری جاخوش کرده و به دلایل نامشخصی به صورت کامل اجرا نشده است.

photo_2019-10-30_13-09-03