logo
هفتاد درصد مردان خواستار عقد موقت، متاهل هستند
تاریخ انتشار: 30 اکتبر ماه 19 

هفتاد درصد مردان خواستار عقد موقت، متاهل هستند

حجت الاسلام مرتضی صیدی زنجانی؛ سردفتر دفترخانه‌ای در مرکز تهران می‌گوید: «مردان مطلقه بسیار کمتر از مردان متاهل برای ازدواج موقت مراجعه می‌کنند. اکثر مردان متاهل دلیل ازدواج موقت خود را داشتن مشکل با همسر‌شان مطرح می‌کنند اما خیلی روی این موضوع حساب باز نمی‌کنیم و بنا را بر این می‌گذاریم که اکثرشان راست نمی‌گویند. زنان مراجعه ‌کننده عموما مطلقه و تعداد کمی زنان بیوه هستند. مراجعه دختر مجرد بسیار کم اتفاق می‌افتد که برای آن اجازه پدر الزامی است؛ حتی اگر دختر بالغه رشیده باشد. تعدادی از دفترخانه‌ها با استناد به برخی فتاوی، صیغه ازدواج موقت را بدون اجازه پدر جاری می‌کنند اما از لحاظ قانونی، کاری خلاف است.» سید محمد حسینی مجد؛ سردفتر دفترخانه‌ای در شمال تهران است. او با بیان این‌که ازدواج موقت به دو صورت ثبتی و عادی انجام می‌شود، گفت: «از هر ده هزار نفر مراجعه‌کننده برای ازدواج موقت، یک نفر هم ثبت نمی‌کند؛ زیرا اگر کسی بخواهد ازدواجش را ثبت کند و در سیستم وارد شود، ازدواج دائم انجام می‌دهد. افراد ازدواج موقت را با این منظور که هم انجام و هم فسخ آن راحت است و از طرفی سابقه‌ای برای فرد باقی نمی‌ماند، انتخاب می‌کنند. به همین دلیل اکثرا عقد موقت را به شکل عادی انجام می‌دهند.» به گفته او در این دفترخانه ماهانه حدود بیست درصد از مراجعه‌کنندگان برای ازدواج موقت هستند که اکثرا قشر مذهبی‌تر را شامل می‌شود. خواندن عقد موقت برای این افراد حدود شش دقیقه به طول می‌انجامد و علاقه چندانی به بیان‌ کردن اطلاعات خود ندارد. سن مراجعه‌کنندگان نیز حدودا از افرادی که برای ازدواج دائم مراجعه می‌کنند، بالاتر است و نزدیک به هفتاد درصد مردان، همسر دائم دارند.