logo
نیروی غیرقابل توقف دختران
تاریخ انتشار: 28 اکتبر ماه 19 

🌿نیروی غیرقابل توقف دختران

با وجود تلاشهای فراوان برای رفع تبعیض و خشونت علیه دختران هنوز مشکلات زیادی پیش روی کشورهاست:

◀️ هر ساله 12 میلیون دختر زیر 18 سال ازدواح میکنند. امروز حدود 700 میلیون زن زنده هستد که زیر سن 18 سالگی ازدواج کرده اند و از این میزان 250 میلیون نفر زیر 15 سال داشتند.

◀️ 130 میلیون دختر در دنیا به مدرسه نمیروند.

◀️ حدود 15 میلیون دختر نوچوان 15-19 ساله رابطه جنسی اجباری را تجربه کرده است.

◀️ زنان و دختران 71 درصد از قربانیان قاچاق انسان را تشکیل میدهند. از هر 4 کودک قربانی قاچاق، 3 نفر دختر هستند.

◀️ 35 درصد زنان و دختران در دنیا قربانی نوعی از خشونت فیزیکی یا جنسی از طرف شریک زندگی خود هستند.

◀️ حداقل 200 میلیون زن و دختر قربانی قطع اندام جنسی شده اند. اغلب دختران زیر 5 سالگی این اتفاق را تجربه کرده اند.

◀️ از هر 10 زن در اتحادیه اروپا 1 نفر از سن 15 سالگی، خشونت و آزار سایبری را تجربه کرده است.

◀️ در دنیا زنان تنها 23.3 درصد کرسی های مجلس را به خود اختصاص داده اند.

◀️ زنان حداقل 2 برابر بیش از مردان زمان صرف امور منزل میکنند. زمان کاری زنان _ چه با دستمزد چه بدون آن _ بیشتر از مردان است اما همواره دستمزد مردان بالاتر است.

🔗برای مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.odvv.org/blog-2841-Girl-Force-Unscripted-and-Unstoppable