logo
آیا مدرسه یک بنگاه اقتصادی است؟
تاریخ انتشار: 14 اکتبر ماه 19 

آیا مدرسه یک بنگاه اقتصادی است؟ متاسفانه ذهنیت تمام والدین ایرانی اینگونه است که وقتی بچه‌شان را به مدرسه می‌فرستند، برایش شغل انتخاب می‌کنند. جایی که ما باید درباره تجارت، تربیت شغلی، کارآفرینی و چنین چیزهایی در آن صحبت کنیم؟ خیر! مدرسه یک بنگاه اقتصادی نیست.

🍃 مدرسه، تمام جهان است. در مفهوم مدرن، مدرسه را کوچک کرده‌ایم. همه دانش‌ها و امکان‌های یادگیری که در جهان وجود دارد را انتخاب، محدود و کوچک کردیم و در مدرسه گذاشتیم. در این انتخاب، قطعا هژمونی دخیل است.

🍃 مدرسه، مکان نیست؛ خودِ زندگی است. در ایران به الگوهای مختلف مدرسه‌داری نیاز داریم که اتفاقا در گذشته همین‌گونه بوده است. مدرسه‌ ایده‌آل ایرانی را نمی‌شود تعریف کرد؛ بستگی به شهر و روستایی دارد که آنجا نشسته‌اید. نمی‌توانید بگویید مدرسه فقط باید این دانش‌ها را آموزش دهد و آن را به تمام مدارس کشور تعمیم بدهید.

(دکتر مصطفی قادری؛ نشست مدرسه؛ آنچه هست، آنچه نیست؛ مجموعه نشست #راه_و_بیراهه_آموزش_و_پرورش_در_ایران )

🌿 معمولا مدرسه با نهاد آموزش، نظام آموزشی و حتی گاه با دانش تعلیم و تربیت یکسان گرفته می شود. و مدام این مدرسه است که مورد اعتراض قرار می‌گیرد. حال آنکه مدرسه، تنها یکی از نهادهای آموزشی است.

🌿در بحث تربیت تعامل میان معلم و دانش‌آموز خیلی نکته‌ مهمی است. وقتی آموزش علوم آمد، ناگزیر تعداد معلم‌های مدرسه زیاد شد. هر دانش‌آموز به جای اینکه زیر نظر یک معلم تحصیل کند، در طول هفته چندین معلم می‌بیند. معلم هم در طول هفته یک یا چند درس مشخص می‌دهد و دیگر با یک گروه دانش‌آموز کار نمی‌کند. عملا آن دلبستگی و ارتباط دچار چالش شده و مدرسه به نهاد آموزشی تقلیل یافته و نقش تربیتی‌اش را ندارد.