logo
پایگاه اجتماعی معلمان در بین شهروندان بر اساس گزارش بنیاد وارکی
تاریخ انتشار: 12 اکتبر ماه 19 

پایگاه اجتماعی معلمان در بین شهروندان بر اساس گزارش بنیاد وارکی

💢بنیاد وارکی (Varkey Foundation) یک بنیاد خیرخواهانه جهانی است که با هدف بهبود استانداردهای آموزش و توانمندسازی کودکان محروم در سال 2010 توسط «سانی وارکی» تاسیس شده است.

💢 بنیاد وارکی هر ساله گزارشی را تحت عنوان (The Global Teacher Status Index) منتشر می کند. این گزارش حاصل یافته ها و نتایج نظرسنجی در 35 کشور جهان با حجم نمونه بیش از 35000 نفر است. در این نظرسنجی دیدگاه شهروندان در خصوص میزان احترام به معلمان و حرفه تدریس، جایگاه و وجهه اجتماعی معلمان در جامعه، میزان حقوق و ساعات کار، اعتماد به معلمان و تشویق کودکان به انتخاب شغل تدریس در آینده مورد سنجش قرار گرفته و بر اساس آن کشورها رتبه بندی می شوند.

💢 جدیدترین رتبه بندی بنیاد وارکی (2018) نشان می دهد موقعیت و پایگاه معلمان در کشور چین از بقیه کشورها بهتر است. کشورهای مالزی و تایوان در رتبه های بعدی قرار دارند. کشور برزیل در انتهای رتبه بندی جای می گیرد.

photo_2019-10-12_15-59-09