logo
امروز دهم اکتبر/18 مهرماه ؛ یکی از نمونه ها ی دیگر اثرگذاری سازمان های غیر دولتی و فعالان مدنی در سطح جهان کنونی مشاهده شد
تاریخ انتشار: 12 اکتبر ماه 19 

درنگ: امروز دهم اکتبر/18 مهرماه ؛ یکی از نمونه ها ی دیگر اثرگذاری سازمان های غیر دولتی و فعالان مدنی در سطح جهان کنونی مشاهده شد. ائتلاف علیه مجازات اعدام از 17 سال قبل در چنین روزی ، روز نفی اعدام را در سراسر جهان برگزار می کنند و از همه کشورها و جوامع می خواهند که برای  محو این نوع مجازات در نظام های حقوقی خود اقدام کنند. این فعالان امسال بر کودکان به عنوان قربانیان پنهان اعدام تمرکز کرده اند. همین تلاشها موجب شده که امروزه در برخی مناطق جهان به کلی مجازات اعدام از مقررات حذف شود و در مناطق مختلف موارد کاربرد اعدام را بسیار محدود کنند. سالهاست دلائل موافقان و مخالفان اعدام در سطح جهانی مطرح میشود و نظام های حقوقی بر اساس پذیرش این استدلالها راه خود را بر می گزینند.

photo_2019-10-12_13-43-50