logo
به دلیل قدیمی بودن مدارس بیش از ۵۰ درصد فضاهای آموزشی شهرستان فرسوده هستند.
تاریخ انتشار: 12 اکتبر ماه 19 

مدیر آموزش و پرورش اردبیل در جلسه شورای آموزش و پرورش این استان با اشاره به مشکلات و مطالبات موجود در مدارس منطقه، اظهار کرد: به دلیل قدیمی بودن مدارس بیش از ۵۰ درصد فضاهای آموزشی شهرستان فرسوده هستند.

به گفته رضا انتظاری این شهرستان از ۸ مدرسه کانکسی نیز برخوردار بوده و در تجهیزات آموزشی، هوشمندسازی، کمک آموزشی، کارگاهی و خوابگاهی نیز با مشکل مواجه هستیم.

photo_2019-10-12_10-30-32