logo
۱۱ اکتبر ⁧#روز_جهانی_دختر⁩ است
تاریخ انتشار: 12 اکتبر ماه 19 

۱۱ اکتبر ⁧#روز_جهانی_دختر⁩ است. هدف این روز افزایش آگاهی دختران زیر ۱۸ سال، کاهش نابرابری‌های جنسیتی و فرصت‌های بیشتر برای آن‌ها است. شعار امسال بر روی اجبارهایی تمرکز دارد که بر دختران تحمیل می‌شود: «اجبار دختران: نانوشته و غیرقابل توقف»

photo_2019-10-12_10-28-15