logo
مشاور وزیر بهداشت: درصد اختلالات شدید روانی به علت مشکلات اقتصادی است
تاریخ انتشار: 12 اکتبر ماه 19 

مشاور وزیر بهداشت: درصد اختلالات شدید روانی به علت مشکلات اقتصادی است

احمدعلی نور بالا:

▫️پژوهش های متعدد در سطح کشور و در شهر تهران نشان می دهد که بخش مهمی از اختلالات روانی مردم به مسائل و مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، مسکن، درآمد پایین و آینده شغلی مربوط است.

▫️پژوهشی در سال ۹۵ در این زمینه انجام شد و نشان داد که ۴۵.۶ درصد تنش های شدید روانی مردم به عوامل و مسائل اقتصادی مربوط است و قطعا این آمار اکنون بیشتر شده و روند افزایشی داشته است زیرا مشکلات اقتصادی در جامعه و در بین مردم بیشتر شده است./ایرنا