logo
خبر بد این‌که دو دختر دیگر در دشتیاری سیستان بلوچستان هنگام برداشت آب از گودال هوتک، غرق شده و جان باختند
تاریخ انتشار: 12 اکتبر ماه 19 

خبر بد این‌که دو دختر دیگر در دشتیاری سیستان بلوچستان هنگام برداشت آب از گودال هوتک، غرق شده و جان باختند

🔹این ۲ کودک هنگامی که برای برداشتن آب به منظور شستشوی ظروف و البسه به هوتگ رفته بودند درون آب افتاده و در دم جان باختند. 🔹در بارندگی‌های اخیر آب باران در هوتگ‌ها(گودال کنده شده برای نگهداری آب باران جهت استفاده احشام و انسان) و گودال‌های بزرگ و کوچک جمع‌آوری شده و به دلیل نبود شبکه آبرسانی شبانه‌روزی در منطقه، مردم به ویژه زنان برای شستشوی البسه و ظروف از این آب استفاده می‌کنند

photo_2019-10-12_10-05-03