logo
اعتیاد؛ اجباری برای کودکان کار
تاریخ انتشار: 9 اکتبر ماه 19 

اعتیاد؛ اجباری برای کودکان کار

🔻طي چند سال گذشته نزديک به چند طرح براي ساماندهي کودکان کار و خياباني ارائه شد که همگي با شکست مواجه شد، در سال 1377، براي اولين بار برنامه‌اي با عنوان «تجهيز و راه‌اندازي مراکز جمع‌آوري، شناسايي و هدايت متکديان و کودکان خياباني» تهيه و پس از آن در سال 1378، طرح ديگري با عنوان «مراکز شناسايي، تشخيص و جايگزيني کودکان خياباني» توسط سازمان بهزيستي تهيه شد.

🔻در سال 1381، طرحي به نام «ساماندهي 20‌هزار کودک خياباني» راه‎اندازي شد پس از آن چند برنامه با عناوين «مهمانسراي کودکان خياباني» و «حمايت از کودکان کار خياباني» نيز به اجرا درآمد بالاخره در سال 1384 «آيين‌نامه ساماندهي کودکان خياباني» بـا همکـاري وزارت رفـاه و سازمان بهزيستي تهيه شد طبق اين آيين‎نامه مراکز کودکان خيابـاني بـه چهار سطح تقسيم‌بندي مي‎شدند، اما هيچکدام از اين طرح‌ها به سرانجام نرسيد.

🔻طبق گفته حبيب‌الله مسعودي فريد (معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور) نه تنها در مورد کودکان کار بلکه در تمام آسيب هاي اجتماعي آمار دقيقي نداريم؛ چرا که اين پديده‌‌ها مخفي است و در تمام آسيب ها رقمي تخميني را در کل کشور عنوان مي شود، او در ادامه خاطرنشان کرد: کار آنها فقط به گل فروشي در سرچهارراه ها، فال حافظ فروشي، زباله گردي، پاک کردن شيشه ماشين‌ها در پشت چراغ قرمز و کارگري در کارخانه‌ها، آن هم به شکل زيرزميني ختم نمي‌شود؛ گاهي اين کودکان به‌عنوان کالاهاي جنسي در مقابل مبالغ ناچيز فروخته مي‌شوند و متاسفانه مرگ اين کودکان در سکوت خبري نشان از رشد معضلي زير زميني دارد که آمار دقيقي و روشني از اين قربانيان کوچک نداريم.

🔻سهيلا جلودارزاده نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس در مورد تکدي‌گري کودکان خياباني مي گويد: کودکان کار و کودکان خياباني سالهاست در خيابان هاي شهرهاي بزرگ و کلانشهر هستند، تمايز بزرگي بين اين دو گروه است. کودکان خياباني بيشتر تکدي گري مي‌کنند و در گروه هاي مافيايي هستند اما کودکان کار مشغول به دستفروشي در کوچه و خيابان هستند و اکثر آنها داراي خانواده هستند و براي امرار معاش خانواده‌هاي خود تلاش مي‌کنند و يا در کارگاه‌ها زير زميني مشغول به کار هستند.