logo
سرهنگ بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح پاکسازی، ترمیم و تثبیت مناطق شوش، مولوی ، بازار و محله هرندی از لوث وجود خرده فروشان، توزیع کنندگان و معتادین متجاهر از جمع آوری ۱۹۱ زن معتاد متجاهر در جریان اجرای طرح پاکسازی محلات شوش، مولوی، هرندی و بازار خبر داد.
تاریخ انتشار: 9 اکتبر ماه 19 

سرهنگ بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح پاکسازی، ترمیم و تثبیت مناطق شوش، مولوی ، بازار و محله هرندی از لوث وجود خرده فروشان، توزیع کنندگان و معتادین متجاهر از جمع آوری ۱۹۱ زن معتاد متجاهر در جریان اجرای طرح پاکسازی محلات شوش، مولوی، هرندی و بازار خبر داد.

🔻طرح پاکسازی این محدوده از ۹ بهمن سال گذشته با اشرافیت کامل اطلاعاتی در منطقه آغاز شد و وضعیت شوش، مولوی، هرندی و محله بازار به مساحت ۲۶ کیلومتر مربع به طور کامل رصد شد و اشرافیت اطلاعاتی در آنها حاصل شد.

🔻با راه اندازی ۲۷ تیم اطلاعاتی کار پاکسازی این محله‌ها آغاز شد و عناصر فعال در محدوده توسط این تیم‌های اطلاعاتی شناسایی شدند به شکلی که تا به امروز که ۲۴۶ روز از اجرای این طرح گذشته است همچنان کار به صورت مستمر در حال پیگیری است. تاکنون در این محدوده‌ها ۵۵۳۶ نفر از خرده فروشان دستگیر که بیش از ۸۵ درصد آنها روانه زندان شدند و مابقی نیز پرونده‌های آنها در حال تکمیل و بررسی است.

🔻در محله‌های شوش، مولوی، هرندی و بازار ۱۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم شده است. اعضای این باندها با اقدامات پیچیده اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند و به این ترتیب ۱۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در این محلات منهدم شدند. همچنین شش باب از مراکز جمع آوری و تفکیک زباله در این محدوده که مورد اعتراض شهروندان بود با همکاری شهرداری تهران پلمب شده‌اند.

🔻در اجرای طرح پاکسازی این محلات ۱۹۱ زن معتاد متجاهر در این محدوده‌ها جمع آوری شدند. همچنین پلمب و دیوار کشی ۹۵ باب از خانه‌های پلاک قرمز و تثبیت محدوده‌های پاکسازی شده انجام شده و همچنان ادامه دارد. با استقرار شبانه روزی نیروها در این محلات موضوع تثبیت پاکسازی این محلات دنبال می‌شود.

🔻۲۱ مسجد در این محلات پس از اجرای طرح فعال شده‌اند و اقدامات فرهنگی در این محلات همچون برگزاری نماز جماعت و آموزش هماهنگی در مساجد و مدارس این محدوده انجام می‌شود. همچنین پاکسازی محدوده پیرامونی مراکز آموزشی همزمان با آغاز سال تحصیلی در دستور کار قرار گرفت.