logo
پویش ” نه به جمع آوری کودکان کار در خیابان در تاریخ 25 تیر 98
تاریخ انتشار: 2 اکتبر ماه 19 

پویش ” نه به جمع آوری کودکان کار در خیابان در تاریخ  25/4/98 و متعاقب آغاز طرح جمع آوری در 22 خرداد امسال آغاز به کار کرد. هدف کمپین ایجاد حساسیت در میان مردم و هم افزایی به منط ر پیشگیری از اجرای طرح های بی نتیجه و آسیب زننده و مقابله با اشاعه باورهای غلط در مورد این کودکان بود.مدیریت کمپین بر لهده شبکه یاری کودکان بود که بیشتر اعضا از کمپین حمایت نموده ک تعامل مناسبی بین اعضا شبکه برای راهبری کمپین صورت گرفت. از مهمترین انگیزه ها برای اعضا جهت حمایت از کمپین، ارتباط نزدیک با کودکان کار و خانواده های آنها و لمس دشواری شرایط این کودکان و آثار مخرب طرح های اینچنینی بر زندگی آنها و لمس بی نتیجه بودن طرح های مشابه قبلی بود که تنها به اتلاف سرمایه های مادی و اجتماعی مناهی گردیده بود و نه تنها نتایج مثبتی نداشت، بلکه اسیب های جدیدی برای کودکان به بار آورده بود.

از تاریخ 25/4/98 تا 30/4/98 تعداد 52 امضا در تایید بیانیه کمپین توسط انجمن ها و موسسات جمع آوری شد و علاوه بر آن 2258 نفر به عنوان شخصیت حقیقی با امضای بیانیه مخالفت خود را از اجرای این طرح ابراز داشتند. ضمن این حرکت و تشکیل گروهی برای امضا و حمایت، تعداد حدود پنج هزار نفر به گروه پیوستند. از آنجا که هدف کمپین ایجاد حساسیت و اگاه سازی بود، به این تعداد امضا اکتفا شد و سعی شد حرکت‌های بعدی با تکیه بر حمایت همین تعداد از افراد و انجمن ها تداوم یابد که مهمترین آن ارسال بیانیه به همراه امضا ها برای 9 دستگاه دولتی و متولی یا مرتبط، از جمله 1- جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور و ریاست محترم شورای اجتماعی کشور 2- جناب آقای دکتر رستم وندی دبیر محترم شورای اجتماعی کشور 3- جناب آقای دکتر قبادی دانا ریاست محترم بهزیستی کشور4- جناب آقای دکتر عزیزی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس 5- جناب آقای عیسی فرهادی فرماندار محترم تهران 6- جناب آقای مهندس محسن هاشمی ریاست محترم شورای شهر تهران 7- جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید معاونت محترم اجتماعی بهزیستی کشور 8- جناب آقای دکتر چراغچی نماینده محترم سازمان‌های مردم نهاد در وزارت کشور 9- جناب آقای دکتر محمود عباسی دبیر محترم مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک و درخواست جلسه حضوری جهت مذاکرات اقناعی بیشتر بود. متعاقب این درخواست و با پیگیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری جلسه ای در محل وزارت دادگستری و با حضور اعضای شبکه یاری کودکان کار و چند موسسه دیگر و نیز نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، استانداری، بهزیستی کل کشور، بهزیستی استان تهران و اصحاب رسانه برگزار گردید و طی آن مخالفان طرح ابعاد آسیب زای ان را مطرح و خواستار توقف طرح شدند. در پایان مقرر گردید هیاتی 5 نفره از اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک و کارگروه پایش و ارزیابی وزارت دادگستری ماموریت داد وضعیت کودکان موضوع طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان تهران را بررسی و نتیجه را به شورای هماهنگی مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک گزارش نمایند. اعضای هیات انتخابی ترکیبی از نماینده سازمان‌های مردم نهاد، مرجع ملی و دیگر سازمان‌های دولتی بود متعاقب این جلسه چند نشست با رویگردهای گوناگون در این زمینه برگزار گردید. نشست “بررسی موقعیت کنونی کودکان کار و طرح جمع‌آوری آن‌ها” 15 مرداد با همکاری شبکه ملی موسسات خیریه و نیکوکاری با هدف ایجاد فضای بحث بین مخالفان و موافقان طرح برگزار گردید که هیچ یک از موافقان طرح جمع‌آوری علیرغم قول قبلی در نشست شرکت نکردند. همچنین سلسله نشست‌های “بررسی طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان از هفته دوم تا چهارم شهریور ماه در دانشگاه صنعتی شریف  با همکاری کانون یاریگران دانشگاه شریف در تاریخ 11شهریور برگزار شد. مصاحبه های مطبوعاتی با خبرگزاری ها و روزنامه ها نیز از جمله دیگر حرکت‌ها بود.

از جمله ابتکارات کمپین اعتراض به اجرای طرح توسط کوهنوردان حرفه ای بود که طی ده هفته شعار”نه به جمع اوری کودکان،نه به کار کودک” را بر ده قله مرتفع کشور از جمله دماوند،سبلان و توچال برافراشتند. یکی از نقاط مثبت کمپین جلب سازمانهای مردم نهاد فعال در موضوعات دیگر، به بحث جمع آوری کودکان بود.

جمع بندی کلی کمپین این است که حضور و مشارکت مردم حرکتی قوی ایجاد نمود که باعث کمرنگ تر شدن و توقف مقطعی اجرای طرح در بسیاری از نقاط گردید و هم اکنون با خاتمه فعالیت کمپین در فضای مجازی که تاثیر بسیار خوبی داشته است، شبکه یاری با پیگیری مطالبات کمپین و مذاکره با افراد تاثیرگذار و مجریان طرح سعیخ خواهد نمود تا توقف  کامل تداوم و تکرار چنین طرح هایی، فعالیتهای خود را ادامه داده و نتابج ان را از طریق فضای مجازی شبکه و انجمن های عضو به اطلاع عموم برساند.

Website: www.koodakekar.ir

Email: info@koodakekar.ir

Telegram: https://t.me/shabakehyari

Instagram: shabakeyari