logo
در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، درصد بی‌سوادی زنان از مردان بالاتر است.
تاریخ انتشار: 30 سپتامبر ماه 19 

در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، درصد بی‌سوادی زنان از مردان بالاتر است.

🏷 نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ۱۶ درصد زنان در ایران همچنان بی‌سواد هستند. این آمار در مورد مردان حدود ۹ درصد است.

🏷 البته سی سال پیش در ایران ۴۷ درصد زنان بی‌سواد بودند و در سال ۱۳۴۵ حدود ۸۲ درصد زنان بی‌سواد بوده‌اند. دلیل آمار بی‌سوادی بالاتر میان زنان، دسترسی محدودتر زنان به آموزش در جامعه است. مخصوصا در مناطق روستایی و خارج از شهرهای بزرگ.

🏷 طبق آمارهای سازمان ملل متحد، تنها ۴۰ درصد کشورها برای زنان و مردان امکانات برابر تحصیلی فراهم کرده‌اند. همچنین ۵۴ میلیون نفر از جمعیت ۷۶ میلیون نفری زنان جوان باسواد در ۹ کشور جهان زندگی می‌کنند.