logo
احمد میدری، معاون وزیر رفاه ایران اعلام کرد به باور او درآمد حدود یک میلیون و 600 هزار نفر از شهروندان ایرانی کفاف خرید غذا را نمی دهد.
تاریخ انتشار: 30 سپتامبر ماه 19 

احمد میدری، معاون وزیر رفاه ایران اعلام کرد به باور او درآمد حدود یک میلیون و 600 هزار نفر از شهروندان ایرانی کفاف خرید غذا را نمی دهد.

📍این جمعیت که شامل زنان، کودکان و مردان می شود، در حالی نمی توانند از شدت فقر غذا بخرند که ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از لحاظ منابع زیر زمینی است.

📍احمد میدری در گفتگویی که روزنامه قانون آنرا منتشر کرده است همچنین گفته 33 درصد کل جامعه ایرانی درآمدشان به اندازه ای نیست که بتوانندحداقل‌های بهداشت، درمان، آموزش و سایر امور زیربنایی را خریداری کنند.