logo
متن ترجمه فارسی مقاوله نامه 190 سازمان بین المللی کار و توصیه نامه206 و قطعنامه ذیربط مربوط به رفع خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار (ترجمه امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) برای خواندن مطلب کلیک کنید
تاریخ انتشار: 30 سپتامبر ماه 19 

متن ترجمه فارسی مقاوله نامه 190 سازمان بین المللی کار و توصیه نامه206 و قطعنامه ذیربط مربوط به رفع خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار (ترجمه امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

برای خواندن مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب 

ادامه مطلب