logo
بوی خشونت در ماه مهر
تاریخ انتشار: 28 سپتامبر ماه 19 

بوی خشونت در ماه مهر

ماه مهر از راه رسيده‌است. شادی هزاران کودک مدرسه‌رو به گوش می‌رسد که در راه ساختن آینده‌ای بهتر قدم بر کلاس‌های مدرسه می‌‌گذارند. بوی ماه مهر از همه جا استشمام می‌شود.

یاد باید کرد از معلمینی که در کلاس و در آموزش این کودکان و پرورش طبع های مستعد آنان از پای نخواهند نشست و از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

آموزش و تحصیل سرمایه‌‌ و حقی برای همه کودکان است و وقتی می‌توانیم از عدالت اجتماعی سخن بگوییم که عامل پول و مدرسه‌های آنچنانی تاثیر چندانی بر مفاهیم اساسی و لازم که دانش‌آموزان باید بیاموزند نداشته باشد و فاکتور ثروت مداری و شو آفِ ویژه مدارس خاص بر این جشن همگانی که حق همه کودکان است سایه نیفکند.

این سکه البته روی خشن تری هم دارد و بوی ماه مهر نباید خشونت اعمال شده بر بازماندگان از تحصیل را از یاد ببرد.کسانی که به هر دلیل از مهر جامانده اند؛ کودکان زباله گرد، کودکانی که خانواده‌شان توان تادیه همیاری اجباری! مدرسه را نداشته‌ و از نامنویسی کودکشان صرفنظر کرده‌اند و… و بسیارها که شاید با توان و استعدادشان روزهای بهتری برای جامعه می توانستند بسازند و دیگر نمی‌توانند. کودکانی که از تحصیل جا می‌مانند و رنگ مدرسه را نمی بینند . صداهایی که در هیاهوی مهر گم شده و شنیده نمی‌شوند. بوی خشونتی که در فضا پراکنده می‌شود

یادآوری ها:

الف اصل سی‌ام قانون اساسی: دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد

ب: ماده ۲۸ پیمان نامه‌ی جهانی حقوق کودکان: 1 – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد‌فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت: ‌الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان. ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌ای و در دسترس قرار دادن این گونه آموزشها برای تمام کودکان و اتخاذ ‌اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمکهای مالی در صورت لزوم. ج – در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس توانایی‌ها و از هر طریق مناسب . ‌د – در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان. ه ) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها.

بابک خطی طبیب کودکان