logo
شناسایی ۱۳۵ کودک بازمانده از تحصیل در راز و جرگلان
تاریخ انتشار: 28 سپتامبر ماه 19 

شناسایی ۱۳۵ کودک بازمانده از تحصیل در راز و جرگلان

محمد زارعی هدک، فرماندار راز و جرگلان گفت: ۱۳۵ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در این شهرستان مرزی شناسایی شده‌اند که ۹۵ نفر آنان را دختران تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: اقدامات مختلفی برای جذب این افراد به تحصیل انجام شده است که از جمله می توان به شناسایی ۶۰ کودک اشاره کرد که با اقداماتی موافقت خانواده آنان را برای نامنویسی در مدرسه بگیریم.

وی از کمبود ۲۰ مدرسه در نقاط شهری و روستایی این شهرستان خبر داد و گفت: بیشترین کمبود فضای آموزشی مربوط به بخش های غلامان و جرگلان است.

1 (2)