logo
زیستن در گودال‌ ارباب‌ها؛ یک زندگی عجیب در حاشیه تهران / عصر ایران
تاریخ انتشار: 21 سپتامبر ماه 19 

زیستن در گودال‌ ارباب‌ها؛ یک زندگی عجیب در حاشیه تهران / عصر ایران #محمودآباد

▪️ زینب کریمی و حسن ظهوری 🎞 تدوین: حسن حسینی ▫️شهریور ۹۸

برای دیدن فیلم کلیک کنید