logo
نو شدن آموزش
تاریخ انتشار: 18 سپتامبر ماه 19 

نو شدن آموزش

آموزش کودکان برای هماهنگ شدن با نیازهای کودکان ، نیاز دارد همواره نو شود. نو شدن به این معنی که بتواند عادت ها ، تکرارها و یا مرزهای محدود کننده خود را بشناسد و آن ها را به نفع رشد و تکامل کودکان هماهنگ کند. یکی از راه های نو شدن ما به عنوان مربی ، معلم و یا برنامه ریزان آموزشی ، شنیدن ، گوش کردن و گفتگو با کودکان است. ما نیاز داریم همواره بشنویم و درک کنیم که: _ کودکان به چه فکر می کنند ، _ موضوع های مورد توجه آن ها چیست ، _ پرسش های ساده و یا عمیق آن ها از زندگی چیست _ احتمالا چه چیزهایی آن ها را نگران و یا خوشحال می کند _ ترس هایشان چیست _ شادی هایشان چیست _ رویاهایی که این روزها دارند چیست _ اصولا درباره چه مواردی حرف می زند و یا کنجکاوی نشان می دهند و….. همه این موارد می تواند ما را کمک کند تا آموزش هایی را در اختیار آن ها قرار دهیم تا بتوانند به بالندگی زندگی آن ها کمک کند.