logo
کنوانسیون حقوق کودک
تاریخ انتشار: 14 سپتامبر ماه 19 

کنوانسیون حقوق کودک

📚 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر ۱۹۵۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق کودک را که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی‌ریزی کرده است در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند. هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه‌های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است.

📌در مجموع، این کنوانسیون از لحاظ تدوین، مقرراتی جامع درباره‌ی حقوق کودکان فراهم آورده و اکثر کشورها پس از تصویب کنوانسیون، در کشور خود، به تدریج قوانین و مقررات خود را اصلاح کرده یا تغییر داده‌اند.

❓حال سوال اینجاست! چقدر از موارد تصویب شده در کنوانسیون حقوق کودک، امروزه در ایران اجرا می‌شود؟

photo_2019-09-14_10-19-14