«حق» به جای «خیریه»؛ کار کودک در ایران
تاریخ انتشار: 14 سپتامبر ماه 19 

«حق» به جای «خیریه»؛ کار کودک در ایران

🖊خسرو صادقی بروجنی

⭕️ هر سال در این روز دولت‌ها، احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در مورد اشکال کار کودک، ریشه‌یابی آن و راه‌های از بین بردن آن گردهمایی‌هایی دارند و بحث می‌کنند. کار کودک در ایران نیز واقعیتی روشن است که امروز در هر چهارراه و کوی و برزنی مشاهده می‌شود. کودکانی کم سن و سال که به جای بازی، تفریح و تحصیل در کسب‌و‌کاری مشغولند تا شکم خود یا خانواده‌شان را سیر کنند و تقریبا ۸.۵ درصد از کل کودکان ایران را تشکل می‌دهند.

⭕️ طی سال‌های اخیر چندین سازمان غیر‌دولتی (NGO) در زمینه دفاع از حقوق این کودکان فعال شده اما کنشگری این نهادهای مردمی و مدنی همواره با محدودیت‌های درونی و بیرونی روبه‌رو بوده است.

⭕️ در میزگرد پیش رو «جاوید سبحانی»، فعال حقوق کودک و مسئول سابق کمیته تحقیق و پژوهش خانه کودک شوش و «پیام روشنفکر»، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توابخشی و پژوهشگر اجتماعی ضمن بررسی مفهوم، اشکال و آمار کار کودک در ایران به رویکردهای رویارویی با کار کودک در ایران می‌پردازند. منبع: قلمرو رفاه