logo
ذبح حیوانات تماشایی نیست، کودک را دور کنیم
تاریخ انتشار: 11 سپتامبر ماه 19 

ذبح حیوانات تماشایی نیست، کودک را دور کنیم

▫️ فرقی نمی کند صدای هلهله شادی باشد یا بر طبل غم کوبیدن، حیوانی باید قربانی رسمی نانوشته در قانون و عرف شده تا قضا و بلا دور شود.

▫️ درستی یا نادرستی فلسفه قربانی موضوع چندان بغرنجی نیست بلکه آن چه بیش از همه در محافل روانشناسان و جامعه شناسان دغدغه محسوب می شود، تماشای سربریدن آن در رده های سنی مختلف بخصوص کودکان است.

▫️ تجربه نشان داده است برخی کودکان پس از مبهوت شدن در برابر چنین تجربه ای عکس العمل های شدید از خود نشان داده و حتی به عوارضی همچون لکنت زبان یا شب ادراری و کابوس های شبانه مبتلا شده یا اقدام برای تجربه چنین رفتاری با حیوانات دیگر یا همبازی ها کرده اند./ ایرنا

photo_2019-09-11_11-34-11