logo
فشار افکار عمومی تا کجا می تواند خلا قانون را پر کند؟
تاریخ انتشار: 7 سپتامبر ماه 19 

فشار افکار عمومی تا کجا می تواند خلا قانون را پر کند؟چند کودک دیگر قربانی کودک همسری خواهند شد؟خبرنگاران «روزنامه ایران» از تجربه تهیه گزارش‌های میدانی از #کودک_همسری در مناطق مختلف کشور می‌گویند. *داستان غم انگیز فاطمیای ۱۱ ساله بار دیگر به ما یادآوری کرد، همچنان حقوق تعدادی از کودکان در ایران نادیده گرفته می‌شود.

برای دیدن فیلم کلیک کنید