logo
آمار قابل تامل جدید سازمان ملل از کودکانی که قربانی زورگویی وخشونت آنلاین در سراسر جهان شده اند.
تاریخ انتشار: 7 سپتامبر ماه 19 

آمار قابل تامل جدید سازمان ملل از کودکانی که قربانی زورگویی وخشونت آنلاین در سراسر جهان شده اند.

بر اساس یک نظر سنجی انجام شده توسط یونیسف و گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه منع خشونت علیه کودکان ، یک سوم مصاحبه شده ها در 30 کشور گفته اند قربانی باج خواهی ، زورگویی وخشونت آنلاین شده اند. این آمار یونیسف را واداشته تا به کشورهای مختلف توصیه کند که برای رفع خلاهای قانونی مواجهه با این پدیده منفی زندگی مدرن چاره اندیشی کنند، آموزشهای عمومی لازم در این زمینه را برای کودکان و خانواده ها جدی بگیرند و سواد بهره مندی از ابزارهای فناوری نوین را ارتقا بخشند.

photo_2019-09-07_10-02-16