logo
کاری دیدنی از بچه‌های سمن بلادشاپور در «دهدشت»
تاریخ انتشار: 4 سپتامبر ماه 19 

کاری دیدنی از بچه‌های سمن بلادشاپور در «دهدشت»

🔸این قلب توری‌شکل را در مرکز شهر گذاشته‌اند تا هر شهروند در بطری آب، نوشابه و… را جای دورانداختن در آن بیاندازد، حالا هم این قلب دارد با رنگین‌کمانی از درهای بطری پر می‌شود و هم از تولید زباله پلاستیکی بیشتر جلوگیری می‌شود.

🔸با کمترین هزینه فرهنگ‌سازی می‌شود انجام داد اگر بخواهیم

🔸قابل توجه مسئولینی که از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند!

photo_2019-09-04_14-16-40