logo
کودکان کار اینبار در فضای مجازی!
تاریخ انتشار: 3 سپتامبر ماه 19 

کودکان کار اینبار در فضای مجازی!

🔹یکی از بحران‌های فرهنگی این روزهای کشور استفاده ابزاری از کودکان برای جدب فالوور و کسب درامد است، که این مشکل به عدم نظارت و اجرای قانون رسانه و فصای مجازی برمیگردد…

برای دیدن فیلم کلیک کنید