logo
پل صلح
تاریخ انتشار: 3 سپتامبر ماه 19 

پل صلح

ایتالیا ـ شهر یا جزیره #ونیز

ونیز یکی از شهرهای #میراث_جهانی با پل‌های معروف

پل جدید از شش جفت دست تشکیل شده که هر کدام نماد یکی از ارزش‌های ضروری جهانی است:

دوستی ـ دانش ـ یاری ـ اعتماد ـ امید ـ عشق.

این پل با این شش ارزش، مردم را به غلبه بر تفاوت‌ها برای ساختن دنیایی بهتر در کنار هم فرا می‌خواند.

photo_2019-09-03_18-27-41