بیشترین نرخ خودکشی در استان های #ایلام، #کهگیلویه‌وبویراحمد و #کرمانشاه است
تاریخ انتشار: 31 آگوست ماه 19 

بیشترین نرخ خودکشی در استان های #ایلام، #کهگیلویه‌وبویراحمد و #کرمانشاه است

photo_2019-08-31_10-34-36