درنگ
تاریخ انتشار: 31 آگوست ماه 19 

درنگ: با آنکه دفترچه های بیمه شهروندان برای دریافت خدمات درمانی نزد بسیاری از ارائه دهندگان خدمات، کارایی لازم را ندارد و اغلب بیمه های تکمیلی و حتی برخی هزینه های دیگر مورد نیاز است، تاسف انگیز تر اینکه بنا به اعلام مدیر عامل بیمه سلامت ایران، علیرغم همه تلاشهایی که در سالهای اخیر انجام شده تا حداقل دفترچه بیمه خدمات اولیه درمانی را همه داشته باشند باز پیش بینی میشود حدود 7 میلیون نفر در کشور فاقد حداقل بیمه درمانی هستند. این واقعیت نشان از آن دارد که هنوز برای تحقق همه جانبه حق سلامت شهروندان راه درازی در پیش است.

photo_2019-08-31_10-27-13